Aktuality

Registrace na konferenci je spuštěna

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat k registraci na 49. Sjezd českých patologů a 27. Sjezd České společnosti histologických laborantů, který se uskuteční 2. – 4. 10. 2024 v Clarion Congress Hotelu v Ostravě. Rámcový program celé akce je již nyní k dispozici na stránce Program.

Registrace je spuštěna a je dostupná na adrese: https://registrace.sanopharm.cz/patologove-2024/

Součástí registrace je také možnost přihlásit se k aktivní účasti na kongresu, a to buďto formou přednášky, nebo posteru. Veškeré podrobnosti k aktivní účasti naleznete na samostatné stránce Informace k aktivní účasti.

Důležitým aspektem kongresu je také společenský program, který jistě poskytne prostor a čas na osobní setkání s kolegy a přáteli, na neformální diskuze, na výměnu odborných zkušeností a navázání nových profesních kontaktů. V rámci konference se v prostorách hotelu Clarion uskuteční rautová večeře s hudebním doprovodem ve středu 2. 10. od 19h a dále společenský večer ve čtvrtek 3. 10. Přihlášení k účasti na obou akcích je součástí registračního formuláře.

Rádi bychom také účastníky upozornili, že součástí registračního formuláře není rezervace ubytování. Ubytování si účastníci zajišťují sami, na stránce věnované ubytování jsou uvedeny doporučené hotely, ve kterých je pro účastníky rezervovaná dostatečná ubytovací kapacita.

Těšíme se na setkání s Vámi v Ostravě!

Za vědecký a organizační výbor

doc. MUDr. et MVDr. Jozef Škarda, Ph.D. et Ph.D.
MUDr. Zuzana Gattnarová
RNDr. Magdalena Uvírová,Ph.D.
Mgr. Jana Vaculová, Ph.D.
Mgr. Daniela Indrová

patologie-news-reg

Další aktuality

Záštita děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity

25. 4. 2024

Velmi si vážíme toho, že záštitu nad 49. Sjezdem českých patologů a 27. Sjezdem České…

Celá novinka >

Záštita ředitele Fakultní nemocnice Ostrava

25. 4. 2024

Je nám velkou ctí, že záštitu nad 49. Sjezdem českých patologů a 27. Sjezdem České…

Celá novinka >

Pozvánka na 49. Sjezd českých patologů a 27. Sjezd České společnosti histologických laborantů

26. 3. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na 49. Sjezd českých patologů a 27.…

Celá novinka >