Informace k aktivní účasti

V případě zájmu o aktivní účast můžete přímo v rámci registrace nahrát abstrakt vaší přednášky nebo nahrát poster. Termín pro přihlášení k aktivní účasti (přednáška i poster) je do 30. 6. 2024.

Do 31. 7. 2024 pak organizační výbor konference posoudí přijaté žádosti a rozhodne o jejich přijetí či nepřijetí do programu. O výsledku Vás budeme obratem informovat.

Organizační výbor rovněž rozhodne o zařazení příspěvku do konkrétní sekce, délce příspěvku (v případě přednášky) a dalších detailech jeho prezentace.

Pokyny k aktivní účasti formou přednášky

Abstrakt musí dodržovat strukturu: Název, Autor(ři), Pracoviště, Úvod, Materiál a metody, Výsledky, Diskuze, Použitá literatura. Délka abstraktu max 2500 znaků bez mezer. V případě, že se k aktivní účasti nepřihlásíte přímo v registračním formuláři, můžete přihlášku s abstraktem doposlat do 30. 6. na info@sanopharm.cz

Pokyny k posterové sekci

  • poster bude prezentován v prostoru přednáškového sálu na stojanech umístěných podél sálu;
  • maximální velikost posteru je formát A0, 841 × 1189 mm, orientace na výšku, z důvodu umístění na stojany v sále;
  • poster posílejte preferovaně ve formátu PDF a zároveň přineste vytištěný na konferenci.
DSCF6870