Pořadatelé

Pořadatel

SANOPHARM CZ s.r.o. v odborné spolupráci se Společností českých patologů ČLS JEP a Českou společností histologických laborantů.

Záštita

  • MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava
  • doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS, děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity

Odborný garant konference

  • Fakultní nemocnice Ostrava
  • Městská nemocnice Ostrava