Aktuality

Prodloužení termínu přihlášky k aktivní účasti

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přímo v registračním formuláři můžete nahrát abstrakt vašeho příspěvku nebo váš poster a tím se přihlásit k aktivní účasti na konferenci. Termín pro přihlášku k aktivní účasti je posunut na 31. 8. 2024. Odkaz na registrační formulář je k dispozici přímo na homepage těchto webových stránek, případně můžete použít tento odkaz: https://registrace.sanopharm.cz/patologove-2024/

Abstrakt musí dodržovat strukturu: Název, Autor(ři), Pracoviště, Úvod, Materiál a metody, Výsledky, Diskuze, Použitá literatura. Délka abstraktu max 2500 znaků bez mezer. První autor přednášky je osvobozen od registračního poplatku, další autoři přednášky a autoři posterů hradí registrační poplatek.

Pokud jste již provedli registraci a chcete se dodatečně přihlásit k aktivní účasti, zašlete abstrakt nebo poster na adresu info@sanopharm.cz

Těšíme se na vaši účast.

DSCF6343

Další aktuality

Záštita děkana Lékařské fakulty Ostravské univerzity

25. 4. 2024

Velmi si vážíme toho, že záštitu nad 49. Sjezdem českých patologů a 27. Sjezdem České…

Celá novinka >

Záštita ředitele Fakultní nemocnice Ostrava

25. 4. 2024

Je nám velkou ctí, že záštitu nad 49. Sjezdem českých patologů a 27. Sjezdem České…

Celá novinka >

Registrace na konferenci je spuštěna

23. 4. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat k registraci na 49. Sjezd českých patologů a…

Celá novinka >

Pozvánka na 49. Sjezd českých patologů a 27. Sjezd České společnosti histologických laborantů

26. 3. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na 49. Sjezd českých patologů a 27.…

Celá novinka >